Frichs Pyrolysis

Vores Projekter

Vi arbejder i øjeblikket med fire projekter, der skal markedsmodne vores flash-pyrolyseteknologi. To relaterer sig tydeligt til landbrugssegmentet, hvor der er betydelige mængder biomasser til rådighed med grøn energiproduktion og CCUS i fokus.
De to andre relaterer sig til den voksende interesse for brintproduktion med elektrolyse, hvor vi med flash-pyrolyse forventeligt kan skabe en væsentlig synergi, der kan øge både i grøn energiproduktion og CCUS - vi kalder det Oxy-Fuel.

Synergi med elektrolyse

Projektet, der er støttet med REACT-midler via Erhvervsstyrelsen, skal påvise at energistrømme fra brintproduktion via elektrolyse kan optimere flash-pyrolyse-processen, så der samlet set og i samspil med elektrolyse…

Vrejlev Landbrug

Projektet, der er støttet med GUDP-midler, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 ton gyllefibre pr. døgn. Gyllefibrene kommer fra gårdens eget biogasanlæg, og projektet skal både påvise integrationen …

Springkilde Æg

Projektet, der er støttet med Pyrolyse-pulje midlerne under EUDP, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 tons hønsemøg og halm pr. døgn. Samtidig skal Syddansk Universitet (SDU) påvise muligheder …

Vrejlev Landbrug – Oxy-Fuel

Projektet, der er støttet med midler fra ”Fonden for Retfærdig Omstilling” med relation til Regionalfonden under EU, skal udvikle et fuldskala Oxy-Fuel pyrolyseanlæg til håndtering af 30 ton gyllefibre pr. døgn …