Biokul – med stor fosfor værdi

Biokul indeholder de mineraler, der var i biomassen inden pyrolysebehandlingen. Der er kalk – men nok så vigtigt også fosfor, og mineralerne vil være planteoptagelige. Fosfor en begrænset ressource på verdensplan – og en særdeles vigtig byggesten for levende organismer – f.eks. for mennesker. I vores del af verden har vi så meget fosfor, at en stor del af den går til spilde ved overgødskning og udvaskning til havmiljøer. Med pyrolyse kan denne vigtige ressource recirkuleres mere kontrolleret – og flyttes hen hvor der er behov.

Mining 4

Fosfor – en begrænset ressource – bliver flytbar med biokul

De mineraler der findes i biomassen, herunder fosfor, hovedsageligt fra gylle og menneskers afføring, akkumuleres i biokullet, og er tilgængelig for planter, ved udbringning på mark. Fosfor er en begrænset ressource – der forventes at være til ca. 50-80 års forbrug i kendte miner på verdensplan. Med biokul kan fosfor let flyttes fra områder med fosfor overskud til områder med mangel på fosfor. I Danmark f.eks. fra Vestjylland til Sjælland, hvor den gør gavn, fremfor den udvaskning man ser – f.eks. i visse områder i Limfjorden og ved Kattegat.

På dette Danmarkskort er problemstillingen meget tydelig i relation til vandmiljøet i og omkring Jylland, hvor der tilsyneladende er plads til at tilføre f.eks. fosfor på Sjælland.

Artiklen fra DR Nyheder ” Danmarks vandmiljø er dårligt”, hvorfra Danmarks kortet stammer, kan læses ved at klikke på linket nedenfor.

4_Danmarkskort_Fosfor[1]

Recirkulering af fosfor
Der er typisk er 5-8% gyllefibre (tørstof) i gylle – svarende til 50-80 kg pr. ton gylle. Tørstoffet derfra reduceres til ca. 30%, svarende til ca. 12,5-20 kg biokul. Den samlede vægt er således reduceret til 1,25-2% af den oprindelige vægt.

Det betyder at ét lastbil træk med 30 ton biokul kan erstatte mere 1.500 lastbil træk – og har man f.eks. taget ½-del væsken ud af rå-gylle via en skruepresse, vil der forsat skulle transporteres mere 750 lastbil træk. Det vil dermed blive rentabelt at flytte fosforen, når den er akkumuleret i biokul.

Man kan derfor med pyrolyse og biokul recirkulere fosfor mere kontrolleret, og derved værne om denne begrænsede ressource.