Effektiv udnyttelse af biomasser

Med pyrolyse behandler vi restprodukter fra produktion – stort set alle kulstofholdige materialer, der vil kunne brænde, kan pyrolysebehandles – vi kalder dem biomasser. Nogen er mere anvendelige end andre, men restprodukter fra landbrug og fødevarer samt forst- og træindustri er særdeles anvendelige. Og de er til stede i store mængder.

Når restprodukterne er grønne, kalder vi dem biomasse – andre materialer af mere syntetisk eller problematisk karakter kan også med fordel pyrolysebehandles – så kalder vi dem råmaterialer.
For nogle industrier kan en bortskaffelses omkostning blive til en gevinst med pyrolyse. I andre industrier er mængden af biomasser en begrænsende faktor for at øge produktionen, da man ikke kan skille sig af med sine biomasser uden miljømæssige konsekvenser.

Biomasser – biokul til rest
Der er en sammenhæng mellem mængden af biokul der bliver til rest og den producerede mængde energi.

  • Er der en lav mængde biokul til rest, er det næsten udelukkende kulstof, og dermed er der stort overskud af produceret gas.
  • Er der en høj mængde biokul til rest, indeholder det også en høj mængde mineraler udover kulstoffet, og dermed et mindre overskud af produceret gas. Til gengæld er gødningsværdien højere – f.eks. i hønsemøg, der indeholder relativt stor mænger fosfor og kali.