Pyrolyse med energioverskud

Med vores teknologi producerer vi overskudenergi, hovedsageligt i form af gas, men også varme. Gasmængden afhænger af biomassens indhold af mineraler og andre ikke kulstofholdige materialer. En given pyrolyseproces kræver opvarmning af en reaktor. Denne opvarmning skal til uanset biomassen, og en biomasse med højt kulstofindhold og lavt mineralindhold, f.eks. halm giver meget gas, og bruger derfor relativ lille del af gassen til drift – og omvendt med f.eks. hønsemøg.

Energieffekten

I pyrolyseprocessen dannes der gas. Pyrolysegas er i hovedbestanddele sammensat af:

  • Metan
  • Brint
  • Kulilte
  • CO2 – samt lidt andre luftarter.

Mængderne afhænger af biomassen – der er en tendens til, at der er mere brint fra plantebasseret biomasse og mere metan fra animalskbasseret biomasse. Uanset sammensætningen vil der været en relativ ens energieffekt, der kan udnyttes til f.eks. direkte afbrænding til opvarmning eller til at drifte et CHP-anlæg – altså et kraftvarmeanlæg. Med CHP produceres der varme og el. Pyrolysegas er altså ikke rent metan, og kan derfor ikke sendes på gasnettet – men det har andre anvendelsesmuligheder, som der er blevet forsket i på Syd Dansk Universitet (SDU).