Frichs Pyrolysis

Vores Projekter

Vi arbejder i øjeblikket med tre projekter, der skal markedsmodne vores flash-pyrolyseteknologi. De to relaterer sig tydeligt til landbrugssegmentet, hvor der er betydelige mængder biomasser til rådighed med grøn energiproduktion og CCUS i fokus.
Det tredje relaterer sig til den voksende interesse for brintproduktion med elektrolyse, hvor vi med flash-pyrolyse forventeligt kan skabe en væsentlig synergi, der kan øge både i grøn energiproduktion og CCUS.

Synergi med elektrolyse

Projektet, der er støttet med REACT-midler via Erhvervsstyrelsen, skal påvise at energistrømme fra brintproduktion via elektrolyse kan optimere flash-pyrolyse-processen, så der samlet set og i samspil med elektrolyse kan produceres mere grøn energi og dannes CCUS. Der er således udviklet en ny flash-pyrolyse-metode, der gør det muligt at opskalere kapaciteten i én reaktor, hvorved både anlægs- og driftsomkostningerne forventes reduceret betragteligt.

Pyrolyseanlægget er under produktion og forventes færdigt til testkørsel i december 2023.

Vrejlev Landbrug

Projektet, der er støttet med GUDP-midler, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 ton gyllefibre pr. døgn.
Gyllefibrene kommer fra gårdens eget biogasanlæg, og projektet skal både påvise integrationen mellem de to forgasningsmetoder, hvor nedtørring af biomassen er en væsentlig del af processen. Samtidig skal projektet påvise hvordan samspillet kan optimeres ved at udtage gyllefibre tidligere end normalt, for at udvinde gassen med pyrolyse, og dermed udvide biogasanlægget kapacitet via kortere opholdstid.

Pyrolyseanlægget er under produktion og installation i bygningen, der er opført på Vrejlev Møllegaard. Anlægget forventes færdigt til testkørsel i første kvartal 2024.

Læs om projektet på GUDP’s hjemmeside
– klik her.

Springkilde Æg

Projektet, der er støttet med Pyrolyse-pulje midlerne under EUDP, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 tons hønsemøg og halm pr. døgn. Samtidig skal Syddansk Universitet (SDU) påvise muligheder for at opgradere pyrolysegas til en større andel metan vha. biometanisering. SDU skal desuden udvikle målemetoder, der kan validere den anvendte biomasses og den anvendte teknologis påvirkning på de endelige gas- og biokul resultater. I projektet skal der endvidere udvikles en biokul nedfælder, der kan dosere og udbringe biokul i pulverform på marker.