Pyrolyse-teknologien i Frichs Pyrolysis' regi

Teknologi – historien kort

Pyrolyse-teknologien, der er udviklet i regi af Frichs Pyrolysis, har været undervejs siden 2012, hvor virksomheden FRICHS A/S installerede en reaktor, der blev leveret af en amerikansk producent. Anlægget levede ikke op til forventningerne – der kunne produceres biokul, men anlægget brugte mere energi i processen end der blev produceret. FRICHS A/S er en gammel dansk virksomhed inden for motorteknologi, og det var ønsket om at kunne producere gas til motordrift, der igangsatte denne del af forretningen. Ønsket om at kunne producere energioverskud i form af gas var afgørende – og blev derfor hoved fokus i den videre udvikling.

Teknologien har således udviklet sig fra langsom sneglefremføring af biomasse i pilleform i et opvarmet rør, med en reaktionstid på flere minutter, til flash-pyrolyse, hvor biomassen indføres i en reaktor og hvor 800 grader varm luft recirkuleres i en forgasningskreds. Biomassen, der er neddelt til mindre fragmenter, møder således høj varme, og forgasningen foregår på ca. ét sekund. Det betyder, at fra biomassen indføres, går der ca. ét sekund, før den kommer ud af reaktoren igen som gas og biokul.

Den effektive pyrolyseproces er medvirkende til, at der er energioverskud i processen – i form af gas. Og det er netop fordi, der er energi-overskud i form af gas, at vi for et par år siden blev kontaktet af Syddansk Universitet, Life Cycle Engineering, Det Tekniske Fakultet – Institut for Grøn Teknologi, der mener, at flash-pyrolyse er den rigtige måde at pyrolysere på.

Vi har således både et videnscenter, en ejerkreds og en række projektpartnere der står bag os i bestræbelserne på, at udvikle og færdiggøre klimateknologi med energiproduktion.

Energi i mere end 150 år

Frichs blev grundlagt, af ingeniøren og pioneren, Søren Frich i Aarhus i 1854. Vi er nu den ældste danskejede industrivirksomhed i Danmark med en historie, der spænder over tre århundreder.

Teknologien bag den termiske forgasningsmetode er forankret i de gamle tekniske færdigheder, som går helt tilbage til dengang, Frichs var en virksomhed i Aarhus med ca. 3.500 ansatte.

Grundlaget for alt vores arbejde er kombinationen af innovation og pålidelighed, og navnet Frichs har altid været synonymt med høj kvalitet og overlegen service.

Vision

I 2030 skal anlæg fra Frichs Pyrolysis samlet have behandlet 1,4 mio. tons biomasse.
-og derved have udnyttet tilgængelig biomasse optimalt til at udføre Carbon Capture & Storage (CCS), recirkulere fosfor og producere overskudsenergi i form af grøn gas og varme.

Mission

Frichs Pyrolysis skal bidrage positivt til at forbedre miljø-, klima- og energisituationen i verden.
Vi mener, at tekniske løsninger er et centralt element i løsningen af miljø- og klimaudfordringerne i verden.
Frichs Pyrolysis leverer energieffektive pyrolyseløsninger til bearbejdning af biomasse for derved at opnå CO2-fangst og -lagring (CCS) og fosforgenbrug samt jordforbedring.

Værdier

Værdier indgroet i organisationen

Gennem flere år har Frichs Pyrolysis været ledet ud fra værdierne:

• Ordentlighed
• Kvalitet
• Fremdrift

Disse værdier er indgroede i organisationen og anvendes dagligt som grundlag for beslutninger.

Vi vil behandle kunder, partnere og hinanden med ordentlighed, da dette skaber langtidsholdbare relationer.

Vi vil bestræbe os på at udvikle kvalitetsprodukter, der kan opfylde lovede specifikationer.

Vi vil agere på måder, der sikrer fremdrift i de opgaver vi arbejder med.

Frichs Pyrolysis' ejerkreds

Ejerkredsen

Virksomheden har en mindre ejerkreds bestående af teknologiejeren samt investorer, der anser teknologien som en attraktiv mulighed for at understøtte verdens klimaudfordring. Investorkredsen har kompetencerne til at bistå virksomheden i overgangen fra at være en ren udviklingsvirksomhed til et opskaleret kommercielt foretagende samtidig med, at der både er et robust kapitalgrundlag og netværk til at understøtte dette.

Den grønne energi accelererer!

Er i klar til et projekt under den grønne agenda?