Projektet

Projektet, der er støttet med Pyrolyse-pulje midlerne under EUDP, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 ton hønsemøg og halm pr. døgn. Samtidig skal SDU påvise muligheder for at opgradere pyrolysegas til en større andel metan vha. biometanisering. SDU skal desuden udvikle målemetoder, der kan validere den anvendte biomasses og den anvendte teknologis påvirkning på de endelige gas- og biokul resultater. I projektet skal der endvidere udvikles en biokul nedfælder, der kan dosere og udbringe biokul i pulverform på marker.