Projektet

Projektet, der er støttet med GUDP midler, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 30 ton gyllefibre pr. døgn i to 15 ton reaktorer. Gyllefibrene kommer fra gårdens eget biogasanlæg, og projektet skal både påvise integrationen mellem de to forgasningsmetoder, hvor nedtørring af biomassen er en væsentlig del af processen. Samtidig skal projektet påvise hvordan samspillet kan optimeres ved at udtage gyllefibre tidligere end normalt, for at udvinde gassen med pyrolyse, og dermed udvide biogasanlægget kapacitet via kortere opholdstid.

Pyrolyseanlægget er under produktion og installation i bygningen, der er opført på Vrejlev Møllegaard. Anlægge forventes færdigt til testkørsel i januar 2024.