Projektet

Projektet, der er støttet med midler fra ”Fonden for Retfærdig Omstilling” med relation til Regionalfonden under EU, skal udvikle et fuldskala Oxy-Fuel pyrolyseanlæg til håndtering af 30 ton gyllefibre pr. døgn. Endvidere påvise synergieffekten i samspillet mellem biogas, pyrolyse og elektrolyse – også kaldet PtX. Samtidig skal det påvise pyrolysegassens anvendelse ved direkte metanisering til naturgasnettet og undersøge pyrolyse i samspil med rensningsanlæg og fjernelse af f.eks. PFAS. Endeligt skal projektet afdække muligheden for at bruge biokuls positive filter egenskaber ved at berige biokullet yderligere med næringsstoffer samt at benytte biokul som filtermateriale til ud separation af svovl, ammoniak og syreforbindelser.

Oxy-Fuel flash pyrolysereaktoren et princip, der tager afsæt i det tidligere demoanlæg bygget med REACT-midler – nu som et fuldskalaanlæg på Vrejlev Møllegaard. Projektet afsluttes i juni 2026.