Projektet

Projektet, der er støttet med REACT-midler via Erhvervsstyrelsen, skal påvise at energistrømme fra brintproduktion via elektrolyse kan optimere flash-pyrolyse processen, så der samlet set og i samspil med elektrolyse kan produceres mere grøn energi og dannes CCS. Der er således udviklet en ny flash-pyrolyse metode, der gør det muligt at opskalere kapaciteten i én reaktor, hvorved både anlægs- og driftsomkostningerne forventes reduceret betragteligt.

Pyrolyseanlægget er under produktion og forventes færdigt til testkørsel i december 2023.