Carbon Capture & Storage

Klimagevinsten er betydelig

Med vores pyrolyseteknologi kan vi lave Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS*) på ca. 0,66 ton CO2 pr. ton biomasse, vi behandler. Samtidig produceres der ca. 2.777 kWh grøn energi – afhængigt af biomassen.
Det betyder f.eks. at hvis de ca. 2 mio. ton halms der nedpløjes i Danmark på årsbasis, blev pyrolyse behandlet, vil det producere:

 • CCS på 1,32 mio. ton CO2 pr. år i form af biokul
 • En netto produktion på 4,75 mio. MWh grøn energi i form af pyrolysegas.

Det svarer til godt 100.000 danskeres CO2e-udledning pr. år og godt 2,9 mio. danskeres gennemsnitlige el-forbrug pr. år
Vi kombinerer altså grøn energiproduktion med CO2-binding og -lagring.

*Der kommer en løbende strøm af nye ord og begreber med relation til klimateknologier – ét af dem er CCUS, som kort fortalt betyder, at man binder CO2 fra atmosfæren, at den bliver anvendt – og lagret, således at CO2 rent faktisk tages ud af omløb. Omtales ofte også blot som CCS.

Pyrolyse

Hvad er pyrolyse

Pyrolyse er en proces, hvor man

 1. Varmer en brændbar biomasse så højt op, at
 2. gassen i biomassen frigives. Under normale forhold i fri luft, vil ilten i luften få den varme gas til at brænde – det er f.eks. det der sker, når man stryger en tændstik. I pyrolyseprocessen er der ikke ilt til stede, og derfor brænder gassen ikke. Gassen kan tages ud af anlægget, renses og køles ned, så den kan lagres.
 3. Samtidig danner pyrolyseprocessen biokul, der indeholder kulstof, som populært sagt er bundet CO2 samt de mineraler der var til stede i biomassen før pyrolysebehandling.

Det er den korte fortælling om effekten af flash-pyrolyse samt processen – hele værdikæden har et større antal delelementer – disse er beskrevet yderligere under de følgende overskrifter.

Fra stald til CCS og energi vil processen være

Beskrivelse – proces – fra mark/stald/skov/industri til CCS og energi

Den korte beskrivelse af processen fra biomasse til CCS og energi er relativ enkel
01

Forbehandling og klargøring

- af biomasse til pyrolyse, herunder tørring til 10-12% vand og neddeling
02

Pyrolyseprocessen

- der danner gas og biokul ved ca. 800 grader på ét sekund, nedkøling og rensning
03

Opbevaring og distribution af biokul

– f.eks. til markbrug eller byggematerialer
04

Opbevaring og anvendelse af pyrolysegas

– f.eks. til direkte afbrænding, PtX, GtL eller til el og varme

Svinebrug – i samspil med biogas

Eksempel på værdikæde med pyrolyse

Her er vist et eksempel på værdikæden med i samspil med biogas. I princippet kan man forestille sig mange kombinationer med forskellige biomasser med og uden biogas. Kernen er, at der laves CCS og at der produceres grøn energi. Hvad syngassen bruges til vil afhænge af den aktuelle lokale infrastruktur.

Sættes pyrolyse i forlængelse af et biogasanlæg, forøges netto energiproduktionen med ca. 50%

Økonomi i Pyrolyse

Der er god økonomi i pyrolyse fra Frichs Pyrolysis

Pengestrøm – antagelser

 • Der pyrolyseres 30 ton biomasse pr. døgn over 330 produktionsdage pr. år – således at der pyrolyseres 9.900 ton biomasse årligt.
 • Biomassen er et mix af gyllefibre og halm, der er uafgasset
 • Energi er værdisat til 0,35 DKK pr. kWh
 • CO2 er værdisat til 750 DKK pr. ton CO2
 • Indkøbte/anvendte biomasser er værdisat til 750 DKK pr. ton
 • Certifikater fra grøn energi og værdi af biokul som jordforbedring er IKKE med.