Vrejlev Landbrug

Projektet, der er støttet med EUDP midler, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 30 ton gyllefibre pr. døgn i to 15 ton reaktorer. . .

Springkilde Æg

Projektet, der er støttet med Pyrolyse-pulje midlerne, skal opføre et fuldskalaanlæg til håndtering af 15 ton hønsemøg. . .